كله زرد شنبه 1392/04/01 17:11

نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

عكس از كفتراي خودم سري 3 دوشنبه 1392/03/13 20:52


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

بقيه عكسها در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: كبوتر زرين شهر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

كبوتران تزييني پنجشنبه 1392/03/09 16:51
عكسهاي بيشتر در ادامه مطلب...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

عكس دم كفتر پرطاووسي كامل چهارشنبه 1392/03/08 15:4

نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

كبوتر ابركوه چهارشنبه 1392/03/08 15:3
يال زرد و شهري زرد فروشي

نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

عكس از كفتراي خودم سري 2 سه شنبه 1392/03/07 15:10
شهري سينه قفل يا بسته

بقيه عكسها در ادامه مطلب ..  . .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

عكس از كفتراي خودم سري 1 سه شنبه 1392/03/07 14:36
هومر كله اسبي اصيل
بقيه  عكسه در ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |

سرور سه شنبه 1392/03/07 13:6
ســــرور زرد شازده اي بــهــبهــاني


عكسهاي بيشتر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ابوذر  | لینک ثابت |